Write your thesis with us!

Master's and Bachelor's Theses for Revolve NTNU

Søk herApply here

Info

Advantages

• Become a part of a great multidisciplinary team
• Gain unique experience in the full process of going from design to production and testing
• Work closely with the industry and state-of-the-art technology

Interested in writing your Master's or Bachelor's for us?
Get in touch with one of

Søk her
Apply here
PWM Switching Schemes for Automotive SiC MOSFET Inverter
Camilla Greve Hartviksen – MSc Cybernetics & Robotics
A Performance Comparison of Control Strategies for a Semi-Active Suspension
Marius von Hafenbrädl – MSc Cybernetics & Robotics
Validation of Force Propagation Through Composite Suspension Members on a Formula Student Race Car
Sondre Audal – MSc Mechanical Engineering
Designing Milled Aluminum Uprights
Ola Flåskjer – MSc Mechanical Engineering
Wireless Sensors in a Formula Student Racecar
Jostein Brovold – MSc Electronic System Design & Innovation
Lap Time Simulation
Torbjørn Smith – Vehicle Dynamics
Designing a New Contorl System for Our Driverless Vehicle
Ola C. Våge – MSc Cybernetics & Robotics
Designing an In-House Steering System for our Driverless Vehicle
Emanuela T.V.T Tran – BSc Electrical Engineering
Oscar Meisal – BSc Electrical Engineering
Simen Bergsvik – BSc Electrical Engineering
Vehicle Control Unit
Nikolai Nymo – Embedded Electronics

Vi har masteroppgaver på elektriske, mekaniske og autonome systemer. Hvis du er interessert i å skrive masteroppgave og bli en del av teamet, så ta kontakt med relevant tekniske leder eller prosjektleder.

Vehicel Dynamics
Ole Andreas Ramsdal – MSc Engineering and ICT; Product Development and Materials
Trajectory Following
Sondre Midtskogen – MSc Mechanical Engineering; Industrial Cybernetics, Autonomous Systems
Localization & Mapping for Our Driverless Vehicle
Lars Gustavsen – MSc Cybernetics & Robotics; Embedded Systems
Brake System Design
– Developing Our Own Brake Calipers by Topology Optimisation
Brage Vasseljen – MSc Mechanical Engineering; Product Development & Materials Engineering

Interested or have questions? Get in touch!

"
"Man får designe noe man faktisk får se resultatene av. Mange mastere er rent teoretiske eller innebærer at man skal designe noe, men uten at delen blir produsert med det første. Husker jeg var veldig opptatt av det praktiske aspektet ved Revolve NTNU også, i tillegg til at man får erfaring fra hele prosessen konsept, design, produksjon, assembly og race. Når man skriver master for Revolve NTNU kan man også fokusere nesten alt arbeidet der, istedenfor å balansere 3-4 andre fag som de fleste andre."

Hvorfor Revolve NTNU

Thomas Herstad
FRA REVOLVE NTNU TIL TOYOTA MOTORSPORT GMBH

Søk her
Søk her