Masteroppgave for Revolve NTNU

Ønsker du å skrive en hands-on masteroppgave på et system eller deler på en høyteknologisk racerbil?

Søk herApply here

Info

Fordeler med å skrive for Revolve NTNU

• Du blir en del av et stort team som jobber tett og tverrfaglig
• Du får erfaring i hele prosessen fra design til produksjon og testing
• Du jobber i tett samarbeid med næringslivet og med høyteknologiske løsninger
• Nettverk med tidligere alumni å støtte seg på
• Du jobber hands-on med den nyeste teknologien

Vi har masteroppgaver på elektriske, mekaniske og autonome systemer. Hvis du er interessert i å skrive masteroppgave og bli en del av teamet, så ta kontakt med respektive tekniske ledere

Søk her
Apply here
Masteroppgaver for 2021

Vi har masteroppgaver på elektriske, mekaniske og autonome systemer. Hvis du er interessert i å skrive masteroppgave og bli en del av teamet, så ta kontakt med respektive tekniske ledere

Robust, Fast and Lightweight Enviroment Perception for Autonomous Race Car

The purpose of this thesis is to explore methods of furthering the utility of the stereo camera system used in the current vehicle,  either as a fusion of Lidar and camera, or as a pure stereo camera configuration.

Les mer
Egomotion estimation and map building for Autonomous Race Car

The goal of the assignment is to explore and implement frameworks for processing of raw sensory data (Lidar, camera, INS) for localization and mapping of an autonomous race car.

Les mer
Software integration in the merging of VCU and inverter control cards.

The goal of the assignment is to integrate the software from two real-time systems, the Vehicle control unit(VCU) and the Inverter control card(ICC) to a single system. The systems have previously been running on two different PCBs with different single core microcontrollers, communicating over CAN-FD. This year the two systems will be on a single PCB with a multiple cores. Asymmetric multi processing(AMP) will be an important concept here.

The software for each of the systems exists and are proved working, thus the student should look into previous work done by people in the organization and evaluate how much must be changed in order to execute the integration. The software is primarily in C, but parts of the systems are developed in Matlab/Simulink before C-code is generated, so the student will have to gain knowledge on this area as well. Additionally, Matlab generated VHDL code for the FPGA will be used for the system. It is also possible that completely new designs are appropriate.

Les mer
Wheel packaging of a four-wheel driven formula student car

Formula Student is the world’s biggest engineering competition for students. Here students from around the world make electrical Formula cars and compete against each other.

The go-to concept for the motor placement in Formula Student, is one in each wheel. However, a major difficulty with this the limited design space; one must fit components like motor, gears, upright, brake system ect. inside tiers usually warrying from 13’’ to 10’’.

The student will evaluate different concepts for the in-wheel design. To achieve the optimal solution different manufacturing methods will have to be looked into as well as different design approaches.

Kommer snart
Lap time simulation

The goal of this assignment is to develop a QSS/Transient vehicle simulator with the aim to quantitatively correlate lap time and vehicle performance improvements.

Les mer
Masterstudenter fra Team 2020

Vi har masteroppgaver på elektriske, mekaniske og autonome systemer. Hvis du er interessert i å skrive masteroppgave og bli en del av teamet, så ta kontakt med respektive tekniske ledere

Sindre Solberg

- Group Leader Embedded Electronics
- Team leadership and development in a student organization
- Master i Ledelse av teknologi
- NTNU Handelshøyskolen

Waleed ElZoghby

- Computer Vision Engineer
- Scene understanding
- Object detection and tracking
- Depth estimation
- Master in Simulation and Visualization
- IIR IE faculty (exchange to ITK)

Benjamin Palerud

- Lidar fusion
- Object detection and classification
- Industriell kybernetikk
- ITK IE-fakultetet

Tonja Joseph

- State Estimation
- Sensor FusionIndirect Kalman
- FilterKybernetikk og Robotikk
- ITK IE-fakultetet

Francesco Fanin

- Motor Controller
- Applying control theory to the
- inverterDiscontinuous Pulse Width
- ModulatioIn depth study of the Field
- Weakening regionElectric Power
- EngineeringIEL IE-fakultetet

Per Kvinnesland Omvik

- SLAM
- Localization and Mapping in unknown environments
- Cybernetics and robotics
- ITK IE-Faculty

Hermann Sundklakk

- Multicore SoC
- Interprocess communication
- Real Time system development
- Cybernetics and Robotics
- ITK IE-faculty

Christine Sääv Borg

- Control Theory
- Model Predictive Control
- Cybernetics and Robotics
- ITK IE-Faculty

Trym Sneltvedt

- Microcontroller module
- Modular embedded systems
- Hardware/software reliability
- Design for maintainability

Masterstudenter fra Team 2019

Vi har masteroppgaver på elektriske, mekaniske og autonome systemer. Hvis du er interessert i å skrive masteroppgave og bli en del av teamet, så ta kontakt med respektive tekniske ledere

JACOB HAYES VIGERUST

- Adaptive Damping
- Produktutvikling & Pr.
- EPT IV-fakultetet

KRISTOFFER HAUGLAND

- Structural suspension
- Produktutvikling & Pr.
- MTP IV-fakultetet
- Validation of Suspension rods for Formula Student vehicle

ROBERTS RAČKO

- Structural Integrity analysis of CFRP Drivers Environment in a Formula Student Race Car
- Drivers Environment
- Undervannsteknologi
- MTP IV-fakultetet

HÅKON SKEIE

- Inverter Development
- Energi og Miljø
- IEL IE-fakultetet

JENS MILDESTVEIT

- Aerodynamics
- Application of Detached Eddy Simulation on a a Formula Student Race Car
- Produktutvikling & Pr.
- MTP IV-fakultetet

NIKOLAI NYMO

- Vehicle Control Unit
- Asymmetric Multiprocessing in Control of Electric Race-Car
- Kybernetikk & Rob.
- ITK IE-fakultetet

TRULS MENTZONI

- Wheel Carrier
- Dynamic and process dependent integrity investigations of a Topology Optimized Additive Manufactured AlSi10Mg upright
- Produktutvikling & Pr.
- MTP IV-fakultetet

Spørsmål? Ta kontakt

"
"Man får designe noe man faktisk får se resultatene av. Mange mastere er rent teoretiske eller innebærer at man skal designe noe, men uten at delen blir produsert med det første. Husker jeg var veldig opptatt av det praktiske aspektet ved Revolve NTNU også, i tillegg til at man får erfaring fra hele prosessen konsept, design, produksjon, assembly og race. Når man skriver master for Revolve NTNU kan man også fokusere nesten alt arbeidet der, istedenfor å balansere 3-4 andre fag som de fleste andre."

Hvorfor Revolve NTNU

Thomas Herstad
FRA REVOLVE NTNU TIL TOYOTA MOTORSPORT GMBH

Søk her
Søk her