Bli med i Revolve NTNU!
Ledelse i praksis

Sitt i førersetet på Norges råeste studentprosjekt!
Søknadsfrist 2. mai kl 23:59.


Søk her
APPLY HERE
Gruppeledere i Revolve NTNU

Som gruppeleder i Revolve NTNU vil du fra start bli tildelt mye ansvar og tillit. Alle gruppeledere er ansvarlige for sitt eget system på bilen eller fagområde og har ansvar for en gruppe på 5-9 personer. Alle gruppelederstillingene er forskjellige og en enkel forklaring på hva jobben vil gå ut på finnes ikke. Som gruppeleder er det din jobb å være proaktiv, forutse hva som må gjøres og tilrettelegge for at medlemmene dine kan gjøre jobben på best mulig måte. Du vil være ansvarlig for progresjon, informasjonsflyt, kvalitet og generell trivsel innad i gruppa.

En gruppeleder kan være svært teknisk involvert eller ha en mer administrativ rolle, men et fellestrekk er at du må være selvstendig og trives i et miljø med mange utfordringer. I tillegg til dette er det ikke til å legge skjul på at en gruppelederstilling i Revolve er svært arbeidsintensivt, som igjen krever at du har god arbeidskapasitet og er villig til å gjøre Revolve til en prioritet.

Studiepoeng
15
Ledelse i praksis
100%

STILLINGENE

Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.

Board

Deputy Project Manager and HRHead of MarketingHead of FinanceChief Software Engineer

Group Leaders

Gruppeleder ChassisGruppeleder Driver interfaceGruppeleder Embedded ElectronicsGruppeleder Power SystemsGruppeleder Autonomous SystemsGruppeleder Data Analytics

Key Positions

Key Account ManagerFilm og FotoCFDCad monoVehicle Dynamics MechanicalSoftware

Sitt i førersetet på Norges råeste studentprosjekt!

Revolve NTNU er en studentdrevet organisasjon som fremmer innovasjon i verdensklasse, teamarbeid og ikke minst et miljø der teori blir til praksis. Vi deltar i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter – «Formula Student» – med over 114 universiteter fra 38 land. På kun 8 måneder bygger vi som et team to racerbiler som står på startstreken i flere konkurranser i løpet av den påfølgende sommeren. Du får en unik erfaring og fantastisk opplevelse som medlem av Revolve NTNU.

Styret og gruppeledere for Revolve NTNU Team 2022 vil etter intervjurunde og opptak begynne å planlegge de tekniske løsningene for det neste prosjektåret. Som gruppeleder får du mulighet til å være med på Formula Student-konkurranser i sommer og få opplæring av årets gruppeledere. Det er mulig å få 15 studiepoeng for vervet i Revolve NTNU, gjennom to fag som går på høsten og våren. Avhengig av studieretning kan disse fagene godkjennes som enten tekniske fag eller komplementæremner.

Masteroppgave for Revolve NTNU

Ønsker du å skrive en hands-on masteroppgave på et system eller deler på en høyteknologisk racerbil?

Vi har masteroppgaver på elektriske, mekaniske og autonome systemer. Hvis du er interessert i å skrive masteroppgave og bli en del av teamet, så ta kontakt med respektive tekniske ledere.
Du finner kontaktinformasjon på Team 2020 siden.
Klikk her for mer informasjon om de tilgjengelige oppgavene.

Under finnes det beskrivelser av stillingene som er utlyst.

Søknadsfrist 2. mai kl 23:59.

Spørsmål? Send en e-post til

Board Positions

Board

Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.
NB! Du ser det under siste tab.
Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.

Styremedlem
Deputy Project Manager and HR


Tidligere kalt nestleder, har vi valgt å gjøre stillingen om til Head of HR for å ha en tydeligere arbeidsfordeling mellom prosjektleder og nestleder. Medlemmene i Revolve NTNU er dedikerte og villig til å gi mye. Deputy Project Manager and HR vil være ansvarlig for at alle medlemmene i Revolve får det de trenger fra organisasjonen for å yte maksimalt. Dette kan være i form av å tilrettelegge for gode rutiner på arbeidsplassen eller ved å arrangere sosiale arrangementer og team-building aktiviteter. Deputy Project Manager and  HR vil også være ansvarlig for opptak og i tillegg hjelpe til med administrativt arbeid der det trengs. Vervet krever ingen forkunnskaper. Det er mange felt som er hensiktsmessig å ha erfaring fra og som du kommer til å lære mye om. Alt fra prosjekt- og personalledelse til kunnskap om det tekniske kan være til nytte for posisjonen

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til nestleder team 2021, Usman Zarar, på e-post usman.zarar@revolve.no

Søk her
APPLY HERE

Styremedlem
Head of Marketing

Som markedssjef har du ansvar for utvikling og oppfølging av Revolve NTNUs markedsføringsplan, både ut mot næringslivet og innad på NTNU. I tillegg til å sitte i styret vil du også være gruppeleder for markedsgruppen. Markedsgruppen er ansvarlig for sponsorarbeid, samarbeidsavtaler, markedsføring og offentlige relasjoner. Dette inkluderer også nettside og profilering på sosiale medier. Gruppen planlegger og gjennomfører vår årlige karrieredag RevolveDagen og den offisielle avdukingen av racerbilen. På konkurransene er markedsgruppen ansvarlig for Business Plan Presentation, der du skal “pitche” et konsept til fiktive investorer. Noe av det som gjør marked til en spennende gruppe å lede er at markedsgruppen er den gruppen som har størst kreativt potensial, her er det kun fantasien som setter grenser. En markedssjef burde være strukturert og ha gode kommunikasjonsevner, da Revolve NTNU har etablert et tett samarbeid med næringslivet som krever god oppfølging. Dessuten burde markedssjefen like å bruke sine kreative sider.

Er du interessert i både markeds- og finansstillingen er det mulighet for å slå det sammen slik det ble gjort i år. Søk på begge, så kan vi ta en prat om det.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Markedssjef, Team 2021, Emma Stein.  emma.stein@revolve.no  

Søk her
APPLY HERE

Styremedlem
Head of Finance

Som økonomisjef har du oversikt og kontroll over organisasjonens økonomi. Du vil ha ansvar for føring av regnskapet, rapportering av vår økonomisk aktivitet og sikre at vi følger lover og regler ved kjøp av deler og materialer. Som økonomisjef jobber du tett sammen med gruppelederne for å utvikle og følge opp budsjettet. Du vil få opplæring innen regnskapsføring hvis dette er nødvendig. Stillingen gir også frihet til å engasjere seg i andre deler av prosjektet etter hva du selv ønsker. Det kreves en strukturert person som er klar for ansvaret for økonomistyringen og samtidig er initiativrik og ikke er redd for å utfordre seg med nye oppgaver.

Er du interessert i både markeds- og finansstillingen er det mulighet for å slå det sammen slik det ble gjort i år. Søk på begge, så kan vi ta en prat om det.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Markedssjef, Team 2021, Emma Stein.  
emma.stein@revolve.no  

Søk her
APPLY HERE

Styremedlem
Chief software engineer

Teknisk leder Software er ansvarlig for all utvikling av software som skjer i hele Revolve, samt planlegging og gjennomføring av året sammen med de andre tekniske lederne og gruppelederne. Sammen har dere ansvaret for å ferdigstille Revolve NTNU sin første racerbil som skal kjøre like bra autonomt som med sjåfør. Fagområder som faller under teknisk leder software innebærer blant annet dataanalyse, kontrollsystemer, datasyn, simulering, IoT-teknologier, webutvikling og moderne metoder innenfor AI. Det er fordelaktig om man har bakgrunn innen programmering og har erfaring og/eller interesse for software utvikling og prosjektledelse.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Teknisk Leder Driverless, Team 2021, Johan Ludvig Holst, på e-post johan.holst@revolve.no

Søk her
APPLY HERE

Group Leader and Key Positions

Elektrisk

Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.
Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.
NB! Du ser det under siste tab.

Gruppeleder
Embedded Electronics

Embedded electronics er gruppen som er ansvarlig for avanserte sensorer, elektroniske kontrollenheter, datainnhenting og kommunikasjon mellom de forskjellige elektriske systemene. For å lage en racerbil i verdensklasse må vi innhente data om bilens tilstand, behandle dette og bruke det til å gi optimal kraft på hvert av de fire hjulene. Sikkerhet er svært viktig og gruppen har som ansvar å ivareta sikkerheten til sjåføren og overvåke bilen slik at den er i forsvarlig kjøretilstand. Embedded electronics jobber med å utvikle avansert og robust elektronikk, slik at alle systemene som er på bilen er i optimal tilstand til det krevende miljøet de befinner seg i. 
I løpet av året må gruppen koordineres godt både innad og med resten av teamet. Mange systemer overlapper hverandre der Aerodynamic og Suspension & Powertrain gruppene ønsker sensorer som gruppen må realiserer. Kretskortene må monteres fysisk på racebilen og dette samarbeide må gjøres med gruppen Chassis slik at det er plass. 

Gjennom et år i denne gruppen vil du oppleve hvordan produksjon av kretskort foregår, med konsept, prototyping og produksjon. Når kortene ferdigstilles jobbes det med programvareutvikling. I denne perioden jobbes det med å utvikle funksjonell, vedlikeholdbar og lesebar kode. Dette inkluderer å lære mer om FreeRTOS, implementasjon av kommunikasjonsmetoder som SPI, CAN, USB og mye mer.
Som gruppeleder for Embedded Electronics kommer du til å ha kompetanse innenfor avansert digital og analog kretsteknikk, utvikling av krets- og PCB-design ved hjelp av designprogrammet Altium Designer, produksjon av kretskort og implementasjonen av dette på bil. Dette er også en unik mulighet for å prøve seg ut i å lede en gruppe motiverte studenter til å designe og produsere profesjonelle elektriske systemer.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Gruppeleder Embedded Electronics Team 2021 Emanuela Tran.
emanuela.tran@revolve.no

Søk her
APPLY HERE

Gruppeleder
Power Systems

Power Systems designer og produserer elektriske kraftsystemer som gir bilen ytelse til å trygt plassere Revolve blant de aller beste lagene i verden.

Det tyngste systemet som går under Power Systems er akkumulatoren - bilens 600 V batteripakke. Dette er et system som er helt avhengig av samspillet mellom mekaniske element i kompositt, logisk programmering og høy- og lavspent elektronikk. Batteriet sender strømmen videre til inverteren som gjør likestrømmen om til vekselstrøm. Dette gjør at energien/strømmen fra batteripakken kan brukes i motorene. Ledningsnettet som knytter hele bilen sammen ligger også under Power Systems sitt ansvarsområde. 

Gjennom 10 år som en konkurrerende organisasjon har Revolve de siste årene nådd et nivå hvor kommersielle systemer ikke lengre holder mål. Ved å bli med i Revolve får man en helt unik mulighet til stå i spyddspissen av teknologi - på verdensbasis.
Som gruppeleder for Power Systems får du prøvd ut din lederstil i praksis. Du vil bli engasjert i teknisk design, rådgivning, optimalisering og industriell produksjon. Du får ansvaret for at gruppemedlemmer blir tilstrekkelig utfordret og yter sitt aller beste gjennom ulike faser av et prosjekt som er anerkjent på internasjonalt konkurransenivå. 

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Gruppeleder Power Systems: Max Robertson. 
max.robertson@revolve.no  

Søk her
APPLY HERE

Gruppeleder
Embedded Electronics

Embedded electronics er gruppen som er ansvarlig for avanserte sensorer, elektroniske kontrollenheter, datainnhenting og kommunikasjon mellom de forskjellige elektriske systemene. For å lage en racerbil i verdensklasse må vi innhente data om bilens tilstand, behandle dette og bruke det til å gi optimal kraft på hvert av de fire hjulene. Sikkerhet er svært viktig og gruppen har som ansvar å ivareta sikkerheten til sjåføren og overvåke bilen slik at den er i forsvarlig kjøretilstand. Embedded electronics jobber med å utvikle avansert og robust elektronikk, slik at alle systemene som er på bilen er i optimal tilstand til det krevende miljøet de befinner seg i. 
I løpet av året må gruppen koordineres godt både innad og med resten av teamet. Mange systemer overlapper hverandre der Aerodynamic og Suspension & Powertrain gruppene ønsker sensorer som gruppen må realiserer. Kretskortene må monteres fysisk på racebilen og dette samarbeide må gjøres med gruppen Chassis slik at det er plass. 

Gjennom et år i denne gruppen vil du oppleve hvordan produksjon av kretskort foregår, med konsept, prototyping og produksjon. Når kortene ferdigstilles jobbes det med programvareutvikling. I denne perioden jobbes det med å utvikle funksjonell, vedlikeholdbar og lesebar kode. Dette inkluderer å lære mer om FreeRTOS, implementasjon av kommunikasjonsmetoder som SPI, CAN, USB og mye mer.
Som gruppeleder for Embedded Electronics kommer du til å ha kompetanse innenfor avansert digital og analog kretsteknikk, utvikling av krets- og PCB-design ved hjelp av designprogrammet Altium Designer, produksjon av kretskort og implementasjonen av dette på bil. Dette er også en unik mulighet for å prøve seg ut i å lede en gruppe motiverte studenter til å designe og produsere profesjonelle elektriske systemer.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Gruppeleder Embedded Electronics Team 2021 Emanuela Tran.
emanuela.tran@revolve.no

Søk her
APPLY HERE

Gruppeleder
Embedded Electronics

Embedded electronics er gruppen som er ansvarlig for avanserte sensorer, elektroniske kontrollenheter, datainnhenting og kommunikasjon mellom de forskjellige elektriske systemene. For å lage en racerbil i verdensklasse må vi innhente data om bilens tilstand, behandle dette og bruke det til å gi optimal kraft på hvert av de fire hjulene. Sikkerhet er svært viktig og gruppen har som ansvar å ivareta sikkerheten til sjåføren og overvåke bilen slik at den er i forsvarlig kjøretilstand. Embedded electronics jobber med å utvikle avansert og robust elektronikk, slik at alle systemene som er på bilen er i optimal tilstand til det krevende miljøet de befinner seg i. 
I løpet av året må gruppen koordineres godt både innad og med resten av teamet. Mange systemer overlapper hverandre der Aerodynamic og Suspension & Powertrain gruppene ønsker sensorer som gruppen må realiserer. Kretskortene må monteres fysisk på racebilen og dette samarbeide må gjøres med gruppen Chassis slik at det er plass. 

Gjennom et år i denne gruppen vil du oppleve hvordan produksjon av kretskort foregår, med konsept, prototyping og produksjon. Når kortene ferdigstilles jobbes det med programvareutvikling. I denne perioden jobbes det med å utvikle funksjonell, vedlikeholdbar og lesebar kode. Dette inkluderer å lære mer om FreeRTOS, implementasjon av kommunikasjonsmetoder som SPI, CAN, USB og mye mer.
Som gruppeleder for Embedded Electronics kommer du til å ha kompetanse innenfor avansert digital og analog kretsteknikk, utvikling av krets- og PCB-design ved hjelp av designprogrammet Altium Designer, produksjon av kretskort og implementasjonen av dette på bil. Dette er også en unik mulighet for å prøve seg ut i å lede en gruppe motiverte studenter til å designe og produsere profesjonelle elektriske systemer.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Gruppeleder Embedded Electronics Team 2021 Emanuela Tran.
emanuela.tran@revolve.no

Søk her
APPLY HERE

Mekanisk

Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.
NB! Du ser det under siste tab.
Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.

Gruppeleder
Chassis

Som gruppeleder i chassis vil du få være med å bygge en fullverdig monocoque i karbonfiber. Du vil ha ansvar for produksjonen og oppfølging av resten av gruppen. Under året som gruppeleder vil du reise ned til Kongsberg og produsere monocoquen i lokalene til Kongsberg Gruppen, norges beste kompositt produksjonslokaler. Monocoquen er et stort og komplekst system med mange deler, så det blir mye å holde styr på. Du vil fordype deg i karbonfiber- og laminatteori og får en unik erfaring med produksjon av en monocoque som er laget av karbonfiber og aluminium honeycomb. Dette gir en uvurderlig mulighet til å opparbeide deg en kompetanse innen kompositter som få andre studenter har!

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til gruppeleder Chassis Team 2021 Ronan Njøs Dunne. ronan.njos@revolve.no 

Søk her
APPLY HERE

Gruppeleder
Driver interface

Nytt for team 2022 er gruppen Driver interface. I all motorsport og i bilindustrien generelt er ikke bilen raskere enn det sjåføren greier å kjøre den. I Formel 1 er dette ett av de viktigste fagfeltene, og i Formula Student er det minst like viktig da førerne er mindre erfarne enn i profesjonell motorsport. 

Driver interface er der menneske møter maskin, og ergonomien står i fokus. Gruppens hovedmål er å sørge for at føreren kan utnytte bilens fulle kapasitet og pushe den til det maksimale. Samtidig som man skal utforme systemer med fører i fokus, må man også opparbeide seg kunnskap om mekaniske systemer som kombinerer elektronikk, hydraulikk og mekanikk.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Teknisk Leder Mekanisk for Team 2021, Christian Østby. christian.ostby@revolve.no

Søk her
APPLY HERE

Software

Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.
NB! Du ser det under siste tab.
Klikk på de forskjellige stillingene under for å lese mer.

Gruppeleder
Autonomous Systems

Autonomous Systems er gruppen som har hovedansvar for alle autonome systemer som gjør bilen vår førerløs. En autonom bil må kunne orientere og navigere seg i ukjente omgivelser. En autonom racerbil må kunne gjøre dette på performance limits for at vi skal kunne hevde oss blant de beste i verden. Autonomous Systems ansvarsområder omfatter alt fra sensorinput til aktuatoroutput. Våre systemer omfatter blant annet deteksjon ved hjelp av lidar eller kamera med maskinlæring, Kalman-filter for tilstandsestimering, SLAM (Simultaneous Localization And Mapping)  for kartlegging av omverdenen, partikkelfiltre for veiplanlegging og kontrollere som MPCC (Model Predictive Contouring Control) for å finne optimal vei rundt banen. Alle disse algoritmene blir utviklet i et høyteknologisk Docker-miljø med ROS (Robotic Operating System) hvor vi bruker språk som C++ og Python. 

Autonomous Systems er en veldig tverrfaglig gruppe hvor man vil lære masse utenfor sitt eget kompetansefelt, uansett om man kommer fra kybernetikk, datateknologi, informatikk osv. Som gruppeleder har man ansvar for den overordnede konsept-utviklingen for den autonome delen av bilen og man blir god på å samarbeide både innad i en gruppe og med andre deler av organisasjonen. Det vil være stort rom for å utvikle helt nye konsepter, som for eksempel bruk av nye dyplæringsmodeller, maskinlæring i kontrollsystemer eller helt nye SLAM-algoritmer. Som gruppeleder vil du være med på utviklingen av alle systemene i gruppen. Du vil følge opp medlemmene som jobber på systemene og selv få mulighet til å kode med gruppen. Den tekniske kompetansen man vil tilegne seg gjennom et prosjektår som gruppeleder i Autonomous Systems kan ikke sammenlignes med noe annet verv!

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Gruppeleder Autonomous Systems Team 2021 Jørgen Rosager. jorgen.rosager@revolve.no

Søk her
APPLY HERE

Gruppeleder
Data Analytics

For å kunne finjustere bilens ytelse, overvåke kritiske systemer og analysere telemetridata fra bilene, har software-teamet i Revolve utviklet en egen programvare, Revolve Analyze.

Programmet er skreddersydd til Revolve, og er ekstremt viktig for å kunne kontrollere bilens tilstand mens den kjører, samt analysere data i ettertid. Analysene brukes til å forbedre design av bilens komponenter, og til å finne den beste konfigurasjonen til systemer som KERS (Kinetic Energy Recovery System) og Launch Control, slik at bilen oppfører seg riktig på banen og kjører så fort som mulig.Racerbilene til Revolve er utstyrt med sensorer som med mikrosekunds-presijon overvåker alt fra batteritemperatur og spenninger til gps og akselerasjon, og data fra alle disse må kunne analyseres i sanntid mens bilen kjører. Som Gruppeleder Data Analytics får du muligheten til å lede gruppen som videreutvikler Revolve Analyze og andre software-prosjekter, med teknologier som Django, .NET og React. Analyze er skrevet i .NET Core 3.1 og bruker verdens raskeste WPF-grafer for å fremstille data. Ved å jobbe med telemetri fra hele racerbilen vil du som leder av Data Analytics kunne lære om vehicle dynamics, og forstå hvordan hele racerbilen henger sammen og fungerer. 

Som gruppeleder vil du ha et overordnet ansvar for arbeidet til gruppen, og du vil også selv kunne jobbe med software-prosjektene. I tillegg vil du sammen med de andre gruppelederne være styrets viktigste kilde for hva som foregår i hele organisasjonen, og dermed være helt essensiell for at Revolve-prosjektet skal lykkes. Ønsker du å erfare hvordan det er å jobbe med programvareutvikling i praksis, og å være en del av norges raskeste studentorganisasjon? Søk Gruppeleder Data Analytics!

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Gruppeleder Software 2021, Jostein Tysse.  jostein.tysse@revolve.no   

Søk her
APPLY HERE

Frequently Asked Questions

What are the requirements for applying?

No prior knowledge is required! Our only requirement is that you are a student at NTNU.

I’m not sure I’m qualified?

We get this question all the time, and we can understand the project might look intimidating from the outside. Truth is, none of us has ever built a race car before we joined Revolve NTNU. By breaking up a very complex task into smaller and well defined areas of responsibility, we are able to achieve great results. For example, we have one person whose sole responsibility is the brake system. Having specialized tasks allows you to quickly get up to speed and learn what you need to know. You’ll be an expert in no time!

What are you looking for in a candidate?

We are mainly looking for motivation. If you are motivated and willing to put down the time required you will succeed!

What positions can I apply to?

Have a look at our team page to see what different positions we have this year. You apply to one or more groups of your interest, and we will help you determine what you will work on.

What non-engineering positions can I apply to?

There are many aspects to the project. Our marketing group help finance and market the project. Our marketing group needs a sponsor manager, PR manager, event manager, graphic designer, website manager, photography and video and more. We also have a finance manager and cost event manager.

If I join, how much time should I expect to spend on Revolve NTNU?

We tell our members to expect to use on average 40 hours a week on the project. The work load will vary, depending on your tasks and how the project is progressing. We find that this is rarely an issue, you will love what you do!

How do I apply?

You apply through this page when we are recruiting.

When do you recruit new members?

Our main admission is in August. We recruit group leaders in May, and board members in March.

How do I apply?

You apply through this page when we are recruiting.

What if I have more questions?

Feel free to contact us by email at post@revolve.no our send us a message on our Facebook page. During our recruitment period you can find us on stand at NTNU Gløshaugen.

I’m a first year student. Can I still apply?

Yes, we do have some first year students in the team. We help each other out and learn fast. Many of our members stay with the team for several years, and first and second years students are important for continuation and knowledge transfer between the teams.

How does Revolve NTNU combine with my studies?

Most of our members study full time while being members of Revolve NTNU. However, the project is time consuming, so you will have to be structured to make it work. The exam period is taken into consideration and the work load is usually lower around exams. If you are an engineering student, our experience is that you will learn more from your work at Revolve NTNU than from class! Revolve NTNU also has it’s own classes, TPK414X which provides 7.5 credits each semester. The grade is pass/failed.

Can I apply to be a driver

Our drivers are recruited internally, so you will have to apply for a position in the team first! We usually have five drivers, who in addition to their usual task in the project, does go kart and simulator training throughout the year.

How can I get notified when you are recruiting?

Join our admissions mailing list by filling out your email address on this page, or follow us on Facebook to stay updated about admissions.

How does the admission process work?

After you fill out our application, you will do an interview with a few of our group leaders or board members. In the interview we are looking to get to know you and your motivation for joining the team. Nothing scary! You can write your application in Norwegian. Interviews are also held in Norwegian (and English if you don’t speak Norwegian).

Se svar på ofte stilte spørsmål om opptak og medlemskap.

Andre spørsmål? Send en e-post til lars.vanderlee@revolve.no eller rasmus.sovik@revolve.no

NOVA
Avduking
Konferanse
Konkurranse
Konkurranse