Bli med i Revolve NTNU!

Sitt i førersetet på Norges råeste studentprosjekt!

VÅROPPTAK

Revolve NTNU er en studentdrevet organisasjon som fremmer innovasjon i verdensklasse, teamarbeid og ikke minst et miljø der teori blir til praksis. Vi deltar i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter – «Formula Student» – med over 114 universiteter fra 38 land. På kun 8 måneder bygger vi som et team to racerbiler som står på startstreken i flere konkurranser i løpet av den påfølgende sommeren. Du får en unik erfaring og fantastisk opplevelse som medlem av Revolve NTNU.

Det er mulig å få 15 studiepoeng for vervet i Revolve NTNU, gjennom to fag som går på høsten og våren. Avhengig av studieretning kan disse fagene godkjennes som enten tekniske fag eller komplementæremner.

Velkommen til infomøte 27. februar kl 14:15 i EL5. Se vårt Facebook-event for deltagelse og informasjon.
Søknadsfristen er 01. mars kl. 23:59.

Ta utfordringen

Play Video
Under finnes det beskrivelser av stillingene som er utlyst, samt søknadsskjema for å søke på disse.
Spørsmål? Send en e-post til lars.vanderlee@revolve.no eller rasmus.sovik@revolve.no

Styret i Revolve NTNU

Styremedlem

Som styremedlem i Revolve NTNU vil man være en del av den daglige ledelsen. I tillegg vil man være med på å lede og videreutvikle en organisasjon på over 60 medstudenter som i løpet av et år skaper en Formula Student racerbil som konkurrerer mot de beste ingeniørstudentene verden rundt. Vervet gir en unik og tverrfaglig erfaring som gir en smak på arbeidslivet. Det er forventet at alle styremedlemmene setter av én uke av sommerferien i 2020 til å være med på konkurranse i Europa. Det er også svært positivt hvis man kan bidra med arbeid på sommeren. Både konkurranse og arbeid over sommeren vil gi et godt innblikk i hva Revolve NTNU er og hva vi jobber mot.

Vervets varighet er frem til august 2021. Etter opptak vil det nye styret arbeide med mål og handlingsplan for det kommende året, i tillegg til opptak av gruppeledere og nøkkelstillinger før sommeren. I sommer kan man delta på konkurranse sammen med Team 2020, og etter studiestart vil det være hovedopptak for resten av Team 2021. Her danner man teamet som sammen skal jobbe mot en topplassering i konkurransene sommeren 2021.

Stillingsbeskrivelser

for styremedlemmer

Prosjektleder er ansvarlig for den overordnede progresjonen i teamet og koordinerer aktivitetene mellom det tekniske, markedsføringen og økonomien. Prosjektlederen er både styreleder og daglig leder, og er involvert i de fleste områder gjennom hele prosjektet. I tillegg er man ansvarlig for utvikling av organisasjonen og er involvert i avtaler og kommunikasjon med de største samarbeidspartnerne, hvor Kongsberg Gruppen og Bertel O. Steen er hovedsponsorer. Man får muligheten til å teste ut ledelsesteknikker i praksis, lære hvordan motivere i frivilligheten, hvordan planlegge og gjennomføre et tverrfaglig ingeniørprosjekt fra start til slutt, samt hvordan skape et givende år for alle medlemmene. Dette er en unik erfaring for en som ikke engang har fullført studiene. Vi ser etter en engasjert og lærevillig person som er interessert i å tilegne seg erfaring innenfor det å bygge et team fra bunnen av og opparbeide seg kunnskap innenfor alle aspekter ved prosjektet.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Prosjektleder, Team 2020, Lars van der Lee, på e-post lars.vanderlee@revolve.no

Som nestleder jobber man tett med prosjektleder, og arbeidsoppgavene defineres i stor grad sammen med påtroppende prosjektleder. Nestlederen kan typisk ha ansvar for teamutvikling og rekruttering, i tillegg til HMS-rutiner og personalsaker. Stillingen gir frihet til å engasjere seg mer i de delene av prosjektet du synes er ekstra interessant. Som nestleder vil du være involvert i hele organisasjonen. Du vil i tillegg være ansvarlig for sjåfør gruppen, og ha et ansvar for følge opp hele teamet. Med dette menes å planlegge større sosiale hendelser samt små sosiale hendelser på kontoret. Nestleder har også et ansvar for å sette i gang og følge opp medarbeidersamtaler og jobber tett opp imot alle lederne i organisasjonen.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Nestleder, Team 2020, Rasmus Søvik, på e-post rasmus.sovik@revolve.no

F/M-sjef har ansvar for økonomien og markedsføringen til Revolve. 

Det innebærer ansvar for utvikling og oppfølging av Revolve NTNUs markedsføringsplan, både ut mot næringslivet og mot studenter ved NTNU. F/M-sjefen har ansvar for å følge opp gruppeleder for marked. Hvor gruppelederen har ansvar for markedsgruppen, som er ansvarlig for sponsorarbeid, regnskap og markedsføring. Dette inkluderer webside og profilering på sosiale medier gjennom film og foto. Gruppen planlegger og gjennomfører vår årlige karrieredag RevolveDagen og den offisielle avdukingen av racerbilen. På konkurransene er markedsgruppen ansvarlig for Business Plan Presentation, som er en viktig del av prestasjonen til teamet på konkurranse.

Finans- og markedsjef har også overordnet ansvar for Revolve sin økonomi. Herunder gjelder økonomistyring, budsjettering, situasjonsrapporter, likviditetsrapporter, oppfølging av alle gruppeledere i Revolve sin pengebruk og regnskapsføring for hele organisasjonen.
Sammen med en regnskapsfører, som direkte støtte under disse oppgavene, jobber dere sammen for at Revolve sin økonomi går rundt.

 

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Markedsjef, Team 2020, Caroline Tran, på e-post caroline.tran@revolve.no

Teknisk Leder

Som teknisk leder er du øverste ansvarlig for en av tre tekniske områder i prosjektet: mekanisk, elektrisk eller software. En av de første store oppgavene vil være å evaluere det forrige prosjektet med tanke på de tekniske løsningene og bilens ytelse. Du vil måtte kommunisere med tidligere ledere og gruppemedlemmer for å sammen kartlegge det nye prosjektet sine fokusområder slik at Revolve NTNU kan stille enda sterkere og bedre til konkurranse det kommende året. Til 2021 går vi tilbake fra to biler til en, men denne gangen skal den nye bilen prestere like bra autonomt som med sjåfør! Som teknisk leder får man en bred forståelse av utviklingen av og interaksjonen mellom komplekse tekniske systemer. Man får også en god forståelse av alle tilgrensende fagområder, noe som gir en sterk tverrfaglig kompetanse. Man lærer også mye om den komplette designprosessen, lederskapet og metodikken som kreves i et stort ingeniørprosjekt. En nøkkelegenskap som for å lykkes i Revolve er nysgjerrighet, det å kunne se på en utfordring som en mulighet for å lære noe nytt.

Gjennom vervet får en god erfaring innen ledelse av et stort teknologisk prosjekt. Som teknisk leder vil du ha ansvaret for 20-25 personer i din respektive avdeling, samt være med å styre en organisasjon på over 60 personer, som i løpet av et år skaper en formula student racerbil som konkurrere mot toppen av ingeniører verden rundt.

Teknisk leder mekanisk er ansvarlig for realiseringen av alle de tekniske systemene; alt fra komplekse kompositt deler til gir og motor. Som teknisk leder mekanisk skal man  kartlegge og planlegge det kommende året, sammen med det nye styret og dine gruppeledere. Du vil sette mål, fokusområder og sammen med teamet jobbe med nye konsepter som skal gjøre racerbilen enda bedre. Du vil også måtte bidra på tvers av de mekaniske gruppene for å opprettholde den planlagte progresjonen. Dette vil være gjennom konseptuelle evalueringer, designvalg og design i tillegg til produksjonsplanlegging og gjennomføring av produksjon. Dette medfører en tverrfaglig erfaring der du får et innblikk i alt fra avansert vehicle dynamics, strukturell analyse, komposittproduksjon til CFD-analyser. Det er derfor svært fordelaktig om man har tidligere kunnskap eller stor interesse innenfor disse feltene fra tidligere av.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Teknisk Leder Mekanisk, Team 2020, Colin MacDonald, på e-post colin.macdonald@revolve.no

Teknisk leder elektrisk er ansvarlig for realiseringen av de elektrotekniske systemene på den nye elektriske bilen, dette omfatter bla. batteripakken og utvikling av all elektronikk og embedded software. Innen dette inngår det kartlegging og planlegging av det kommende året, sammen med styret og dine gruppeledere. Du vil også måtte koordinere og bidra på tvers av de elektrotekniske gruppene for å opprettholde den planlagte progresjonen. Gjennom et år i denne stillingen vil du arbeide med alt fra avansert batteriteknologi, kompleks elektronikk og kodeutvikling for embedded design. Det er fordelaktig om man har noe erfaring innen elektronikk og programmering eller en stor interesse for dette. Erfaring i å arbeide i team, gjerne tverrfaglig vil være verdifullt om du søker på denne stillingen. 

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Teknisk Leder Elektrisk, Team 2020, Viktor Korsnes, på e-post viktor.korsnes@revolve.no

Teknisk leder Software er ansvarlig for all utvikling av software som skjer i hele Revolve, samt planlegging og gjennomføring av året sammen med de andre tekniske lederne og gruppelederne. Sammen har dere ansvaret for å ferdigstille Revolve NTNU sin første racerbil som skal kjøre like bra autonomt som med sjåfør. Fagområder som faller under teknisk leder software innebærer blant annet databaser og data analyse, kontrollsystemer, datasyn, simulering, IoT-teknologier og moderne metoder innenfor AI. Det er fordelaktig om man har bakgrunn innen programmering og har erfaring og/eller interesse for software utvikling og prosjektstyring.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Teknisk Leder Driverless, Team 2020, Kristian Sandaa, på e-post kristian.sandaa@revolve.no

Gruppeledere i Revolve NTNU

Gruppeleder

Som gruppeleder i Revolve NTNU vil du fra start bli tildelt mye ansvar og tillit. Alle gruppeledere er ansvarlige for sitt eget system på bilen eller fagområde og har ansvar for en gruppe på 5-9 personer. Alle gruppeleder stillingene er forskjellige og en enkel forklaring på hva jobben vil gå ut på finnes ikke. Som gruppeleder er det din jobb å være proaktiv, forutse hva som må gjøres og tilrettelegge for at medlemmene dine kan gjøre jobben på best mulig måte. Du vil være ansvarlig for progresjon, informasjonsflyt, kvalitet og generell trivsel innad i gruppa. 

 

En gruppeleder kan være svært teknisk involvert eller ha en mer administrativ rolle, men et fellestrekk er at du må være selvstendig og trives i et miljø med mange utfordringer. I tillegg til dette er det ikke til å legge skjul på at en gruppelederstilling i Revolve er svært arbeidsintensivt, som igjen krever at du har god arbeidskapasitet og er villig til å gjøre Revolve til en prioritet. 

Stillingsbeskrivelser

for gruppeledere

En autonom bil må kunne kartlegge og forstå sine omgivelser for å navigere seg gjennom ukjent terreng. En autonom racerbil må kunne gjøre dette på en ekstremt hurtig og effektiv måte for å kunne kjøre så raskt som mulig. Perception & Navigation tar i bruk det nyeste innen sensorteknologi for å detektere og klassifisere omverdenen, i tillegg til å bruke metoder innen maskinlæring for å kunne definere banen. Med dataen av detekterte kjegler blir det konstruert et kart som bilen må lokaliseres i. Når kartet er etablert bruker vi egenutviklede algoritmer for å definere banen. Denne banen samt bilens tilstand blir videre brukt til å beregne optimal kjørevei. For å validere utviklingen av algoritmene våre bruker vi simulering og continuous integration. 

Denne gruppen vil kunne videreutvikle årets systemer, men har også mulighet til å se på andre alternative metoder innenfor datasyn, maskinlæring og autonomi generelt. Gruppeleder for Perception & Navigation vil få en dyp teknisk innsikt i det autonome systemet på bilen, og vil selv kunne være med på å utvikle de nødvendige funksjonene som systemet krever. Du vil som gruppeleder ha ansvaret for å binde de ulike ansvarsområdene sammen slik at systemet helhetlig fungerer optimalt, og med flere gruppemedlemmer vil du få god erfaring i ledelse av et team med høy teknisk kompetanse.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Jonathan Eide, på e-post jonathan.eide@revolve.no

Control Systems gruppen er ansvarlig for alle kontrollsystemene på bilen og har med det ansvar for systemer som brukes til kjøring både med og uten sjåfør. Som gruppeleder for Control Systems vil du få utviklet dine lederferdigheter gjennom en gruppe med høy teknisk kompetanse hvor modellering, programmering og avansert matte står i fokus. Du vil få god oversikt over hvordan kontrollsystemer fungerer og viktigheten de spiller inn på helheten av bilens oppførsel. Systemer på bilen som control systems har ansvar for er blant annet torque vectoring, regulering av adaptive dempere og all kontroll av bilen under autonom kjøring. 

Torque Vectoring er et system som ut ifra sjåførens og bilens oppførsel automatisk gir rett mengde kraft på hver motor for å kjøre fortest mulig gjennom banen. Systemet tar inn sensor målinger som ved hjelp av state estimation forteller det den nøyaktige tilstanden til

bilen og alle hjulene. Ut i fra dette beregnes tilgjengelig grep på hvert hjul som så benyttes for å finne det optimale pådraget for å utnytte grepet.

Adaptive dempere brukes for å holde dekket stødig mot asfalten. Demperne er fylt med et fluid som endrer egenskaper ved hjelp av et elektrisk reguleringssystem. Dette tillater demperne å være myke når hjulet går over en ujevnhet eller stiv under kraftig oppbremsing.

Control er ansvarlig for de overordnede kontrollsystemene som trengs for autonom kjøring. Her genereres den optimale veien å følge rundt banen, slik at bilen er i stand til å kutte svinger og holde så høy fart som mulig. Control sørger også for at bilen følger denne banen med høy presisjon.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Teknisk Leder Driverless, Team 2020, Kristian Sandaa, på e-post kristian.sandaa@revolve.no

Som gruppeleder i chassis vil du få ansvar for å bygge en fullverdig karbonfiber monocoque. Monocoque er selve skjelettet til bilen, og interagerar med alle andre systemer på bilen. Dette gjør at du som gruppeleder ikke bare vil få god kunnskap om monocoquen, men alle andre system på bilen.  

Som gruppeleder vil du få muligheten til å ha ansvar for en meget kompleks kompositt produksjon samtidig som oppfølging av resten av gruppen og koordinering med resten av gruppene i organisasjonen. Under året som gruppeleder vil du reise ned til Kongsberg og produsere chassiset i lokalene til Kongsberg Gruppen, Norges beste kompositt produksjonslokaler. Dette gir en unik mulighet til å opparbeide deg en kompetanse innen kompositter som ingen andre studenter i Norge har.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Clara Ghattas, på e-post clara.ghattas@revolve.no

Nytt for team 2021 er gruppen Driver interface. I all motorsport og i bilindustrien generelt sett så er ikke kjøretøyet raskere enn det sjåføren greier å kjøre den. I Formel 1 er dette en av de viktigste fagfeltene, og i Formula Student enda viktigere pga førerne er mindre erfarne enn i motorsport ellers. 

Hos Driver interface er hvor menneske møter maskin og det ergonomi som er i fokus. Gruppens hovedmål er å sørge for at føreren kan push bilen til sitt absolutt maksimale. Samtidig som man skal holde fører i fokus, så skal gruppen designe mekanisk komplekse systemer slik som styresystem og pedaler, noe som krever at man opparbeider seg kunnskaper på flere fagfelt.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Prosjektleder, Team 2020, Lars van der Lee, på epost lars.vanderlee@revolve.no

Gruppeleder Marked har ansvaret for hele marked gruppen og er underlagt Finans og Marked sjef. Som gruppeleder vil du ha ansvaret for å utvikle organisasjonens markedsplaner og markedsaktiviteter i organisasjonen. Sammen med gruppen din så jobber dere i mot for å gjennomføre aktiviteter som “Revolvedagen” og “Avdukning”. Som gruppeleder marked har du mye frihet til å planlegge og utvikle nye ideer til organisasjonen. Sammen med markedsgruppen vil du kunne være med å utvikle Revolve NTNU innen, Film og Foto, Grafisk, Sponsorsamarbeid, Nettside og SoMe.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Caroline Tran, på e-post caroline.tran@revolve.no

Denne gruppen designer og produserer elektriske kraftsystemer som gir bilen ytelse nok til å trygt plassere Revolve blant de aller beste lagene i verden.

Gjennom 10 år som en konkurrerende organisasjon har Revolve de siste årene nådd et nivå hvor kommersielle systemer ikke lengre holder mål – et av disse er motorkontrollere. Utvikling av et slikt system er det få andre lag gjør. Å bli med i Revolve er dermed en helt unik mulighet til stå i spyddspissen av teknologi – på verdensbasis.

Det tyngste systemet som går under Power Systems er akkumulatoren – bilens 550V batteripakke. Dette er et system som er helt avhengig av samspillet mellom mekaniske element i kompositt, logisk programmering og høy- og lavspent elektronikk. Batteriet sender strømmen videre gjennom det som kalles en inverter, som gjør likestrømmen om til vekselstrøm. Dette gjør at energien/strømmen fra batteripakken kan brukes i motorene. Ledningsnett som knytter hele bilen sammen ligger også under Power Systems sitt ansvarsområde.

Som gruppeleder for Power Systems får du prøvd ut din lederstil i praksis. Du vil bli engasjert i teknisk design, rådgivning, optimalisering og industriell produksjon. Du får ansvaret for at gruppemedlemmer blir tilstrekkelig utfordret og yter sitt aller beste gjennom ulike faser av et prosjekt som er anerkjent på internasjonalt konkurransenivå. 

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Hermann Schips, på e-post hermann.schips@revolve.no

Gruppeleder for Suspension & Drivetrain har hovedansvar for design, konstruksjon og produksjon av hjuloppheng, motorer, uprights og felger. Du vil få ansvar for av å lede gruppen slik at samarbeid, design med tanke på funksjonalitet, vekt og ytelse, blir best mulig. Som gruppeleder for S&D blir du et viktig talerør mellom andre grupper og har et overordnet ansvar for å samkjøre utvikling på tvers av gruppene, for å sikre at teamets mål blir ivaretatt. Som gruppeleder for S&D har du stor påvirkningskraft og får ta del i alle prosesser som må til for å bygge de dynamiske og tekniske systemene på bilen. Fra valg av konsept, design og produksjonsmetode til montering og testing. I Revolve NTNU er det en stolt tradisjon ved at så mye som mulig av bilen skal være designet av medlemmene, og i gruppen S&D gjelder dette i aller høyeste grad. Gjennom selv beregnede last tilfeller som gjøres av S&D medlemmene gjøres delene så lette som mulig gjennom Design i CAD og analyser i FEM program. Du får også jobbe tett med eksterne bedrifter som produserer våre mest kompliserte deler.

Utbytte du kan forvente deg gjennom stillingen som gruppeleder for S&D er svært stort og gir deg erfaring med å lede en gruppe gjennom design for produksjon og ytelse, montering, planlegging av intern og ekstern produksjon, samarbeid med det profesjonelle markedslivet og testing av konsept og ferdig design.

Dersom man har praktisk erfaring, leder erfaring eller kunnskap om CAD og FEM analyser vil vi spesielt anbefale å sende en søknad, men vi vil også svært gjerne at du som har lyst til å lære deg mer om de ovenfor nevnte feltene søker! Noen viktige egenskaper vi ser etter er lærevilje, nysgjerrighet, samarbeidsevne og arbeidskapasitet.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Audun Ryland, på e-post audun.ryland@revolve.no

Stillingen som gruppeleder aerodynamikk innebærer å lede gruppen som designer, produserer, monterer og validerer hele vingepakken på bilen, samt kjølesystemet til batteripakken, motorene og inverteren. Gjennom topp moderne CFD- og CAD-verktøy skal man i løpet av høstsemesteret simulere og iterere på designet av vingepakken og kjølesystemet, slik at ytelsen og effektiviteten blir så bra som mulig. Våren går med til produksjon av alle elementer i karbonfiber, samt montering på bil, og testing og validering av designet. Som gruppeleder for aerodynamikk-gruppen får du en unik mulighet til å lære masse om fluid- og aerodynamikk, vehicle dynamics, og produksjon av deler i kompositt, i tillegg til ledelse i praksis.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Adrian Larsen, på e-post adrian.larsen@revolve.no

For å kunne perfeksjonere bilens ytelse og overvåke kritiske systemer på bilen, har Revolve utviklet sin egen programvare for å analysere data som blir mottatt gjennom telemetrien. Programmet er essensielt for å kunne analysere bilens tilstand i tidligere løp som et hjelpemiddel ved feilsøking og for å iterere videre på et design til et system, både elektrisk og mekanisk. Revolve Analyze er et prosjekt skrevet i .NET, og blir brukt av hele teamet. Som gruppeleder data analytics får man testet sine egne programmeringsferdigheter, og sammen med hele teamet utvikle Analyze til å bli et program som gjør bilene våre enda bedre. Revolve Analyze brukes til debugging av bilen, trening av sjåfører, tuning av bilens systemer, analyser av bilens ytelse og til å forsvare designvalg. Det finnes flere softwareprosjekter som utvikles av gruppen, alle ment for å hjelpe teamet gjennom alle fasene i prosjektet.

Gjennom et år som gruppeleder data analytics får du muligheten til å lede en gruppe gjennom arkitekturdesign, backend-utvikling og UI-design i både .NET, python django og javascript. Det utfordrer både dine tekniske ferdigheter, ledelsesevner og gir en helt unik sjanse til å jobbe i et stort og tverrfaglig miljø med personer som brenner for faget!

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Marcus Henriksbø, på e-post marcus.henriksbo@revolve.no

Embedded Electronics er ansvarlig for de fleste kretskortene (PCBene) og sensorene på racerbilen. For å lage en racerbil i verdensklasse må man kunne hente inn og utnytte data om bilens tilstand, slik at man kan sørge for optimal kraft på hvert hjul. Konkurransen Formula Student stiller også strenge krav til at bilen er trygg, og robust elektronikk er derfor helt essensielt.

Som gruppeleder for Embedded Electronics benyttes det profesjonelle verktøyet Altium for å designe skjematikk og utlegg. Du vil bli dyktig til å lodde, i tillegg til å feilsøke elektriske systemer. Vervet vil dermed gi innsikt i prosessen rundt utvikling og produksjon av profesjonell elektronikk. Etter hvert som PCBene ferdigstilles flyttes fokuset over på programvareutvikling. Det handler da om å utvikle funksjonell og vedlikeholdbar kode. Dette inkluderer å lære om sanntidssystemer, kommunikasjonsprotokoller og distribuerte systemer.

Etter et år som gruppeleder for Embedded Electronics vil du få en unik og tverrfaglig innenfor elektronikkutvikling, programvareutvikling og ledelse. Dette er kompetanse som vil gjøre deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet etter endt studié.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til gruppeleder, Team 2020, Sindre Solberg, på e-post sindre.solberg@revolve.no

I Revolve skapes det utrolig mange kule filmer og klipp og det tas et drøss med fete bilder! Vi søker derfor en film- og fotoansvarlig for team 2021. Dette er stillingen for deg som har høy skaperlyst og har et øye for estetiske detaljer, det er også en stilling med et enormt kreativt potensial – du vil få muligheten til å lage fulle filmer og fange de mest episke øyeblikkene av teamet samt racerbilene.  Dine første arbeidsoppgaver vil være å jobbe tett sammen med markedssjef og nåværende film- og fotoansvarlig under konkurransene i Tyskland, Østerrike og Ungarn i sommer. Du vil og ha hovedansvaret for å produsere after-movie til disse. Andre arbeidsoppgaver vil være å lage promoteringsmateriell som blant annet kan brukes til rekruttering og opptak. Du vil dessuten være en del av markedsgruppen, og bistå med deres jobb når det er hensiktsmessig. Her vil du bidra på oppgaver som PR, dokumentasjon av eventer og livet i Revolve. 

Det er ønskelig med litt erfaring innen filmredigering fra før, men dette er ingen nødvendighet. Alt som kreves er engasjement og lærelyst!

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Markedssjef Team 2020 Caroline Tran.  caroline.tran@revolve.no 

Søknadsskjema

Kryss av for stillingen(e) du kunne tenke deg å søke. Om du ikke helt vet hva du vil søke så oppfordrer vi deg til å søke flere stillinger, men ranger gjerne i søknaden hva som kan være mest aktuelt! Søknaden din bør inneholde litt om deg selv, hva som motiverer deg for å søke og hva som gjør deg til en god kandidat. Skriv kort, men godt. Søknaden teller som en del av ditt kandidatur. Last gjerne opp et bilde av deg selv. Det er mulig å legge til vedlegg som f.eks CV om du ønsker det. Det kreves ingen forkunnskaper for stillingene og de er åpne for alle linjer og årstrinn. Se svar på ofte stilte spørsmål om opptak og medlemskap.

 

Navn

Telefon

E-post

Studieretning

Årstrinn

Hvordan hørte du om opptaket eller Revolve NTNU?

Styremedlem

Prosjekt LederNestlederFinans & MarkedsjefTeknisk Leder MekaniskTeknisk Leder ElektriskTeknisk Leder Software

Gruppeleder

Perception & NavigationPower SystemsControl SystemsSuspension & DrivetrainChassisAerodynamicsDriver InterfaceData AnalyticsMarkedEmbedded ElectronicsFilm- & fotoansvarligAnnet

Søknad

(Hvem er du? Hva motiverer deg til å søke? Hva gjør deg til en god kandidat?)

Eventuelle vedlegg (maks 10 MB)

For å vise at du ikke er en robot, vennligst svar på følgende spørsmål:

Om du ikke mottar bekreftelsemail etter du har sendt søknaden, ta kontakt, rasmus.sovik@revolve.no