JOIN THE TEAM

Sitt i førersetet på Norges råeste studentprosjekt!

Søk styret i Revolve NTNU

Som styremedlem i Revolve NTNU vil man være en del av den daglige ledelsen. I tillegg vil man være med på å lede og videreutvikle en organisasjon på over 60 mennesker som i løpet av et år skaper en Formula Student racerbil som konkurrerer mot de beste ingeniørstudentene verden rundt. Vervet gir en unik og tverrfaglig erfaring som gir en smak på arbeidslivet. Det er forventet at alle styremedlemmene setter av én uke av sommerferien i 2019 til å være med på konkurranse i Europa. Det er også svært positivt hvis man kan bidra med arbeid på sommeren. Både konkurranse og arbeid over sommeren vil gi et godt innblikk i hva Revolve NTNU er og hva vi jobber mot. 

Fristen har gått ut! For spørsmål eller andre henvendelser ta kontakt på helge.bergo@revolve.no

Vervets varighet er frem til august 2020. Etter opptak vil det nye styret arbeide med mål og handlingsplan for det kommende året, i tillegg til opptak av gruppeledere og nøkkelstillinger før sommeren. I sommer kan man delta på konkurranse sammen med Team 2019, og etter studiestart vil det være hovedopptak for resten av Team 2020. Her danner man teamet som sammen skal jobbe mot en topplassering i konkurransene sommeren 2020.

Se beskrivelse av stillingene som er utlyst under. Søknadsskjema ligger på bunnen av siden.

For English click here

Prosjektleder

Prosjektleder er ansvarlig for den overordnede progresjonen i teamet og koordinerer aktivitetene mellom teknisk, marked og økonomi. Prosjektlederen er både styreleder og daglig leder, og er involvert i de fleste områder gjennom hele prosjektet. I tillegg er man ansvarlig for utvikling av organisasjonen og er involvert i avtaler og kommunikasjon med de største samarbeidspartnerne, hvor Kongsberg Gruppen og Bertel O. Steen er hovedsponsorer. Man får muligheten til å teste ut ledelsesteknikker i praksis, lære hvordan motivere i frivilligheten, hvordan planlegge og gjennomføre et tverrfaglig ingeniørprosjekt fra start til slutt, samt hvordan skape et givende år for alle medlemmene. Dette er en unik erfaring for en som ikke engang har fullført studiene. Vi ser etter en engasjert og lærevillig person som er interessert i å tilegne seg erfaring innenfor det å bygge et team fra bunnen av og opparbeide seg kunnskap innenfor teknisk ingeniørarbeid i praksis.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Prosjektleder Team 2019, Karoline Halvorsen, på e-post karoline.halvorsen@revolve.no  

Nestleder

Som nestleder jobber man tett med prosjektleder, og arbeidsoppgavene defineres i stor grad sammen med påtroppende prosjektleder. Nestlederen kan typisk ha ansvar for teamutvikling og rekruttering, i tillegg til HMS-rutiner og personalsaker. Stillingen gir frihet til å engasjere seg mer i de delene av prosjektet du synes er ekstra interessant. Som nestleder vil du være involvert i hele organisasjonen. Du vil i tillegg være ansvarlig for sjåførgruppen, og ha et ansvar for Driverless-teamet på konkurransene i sommer.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Nestleder Team 2019, Helge Bergo, på e-post helge.bergo@revolve.no Teknisk leder

Som teknisk leder er du ansvarlig for de tekniske områdene i prosjektet. En av de første store oppgavene vil være å evaluere det forrige prosjektet med tanke på de tekniske løsningene og bilens ytelse. Du vil måtte kommunisere med tidligere ledere og gruppemedlemmer for å sammen kartlegge det nye prosjektet sine fokusområder slik at Revolve NTNU kan stille enda sterkere og bedre til konkurranse det kommende året. Som teknisk leder får man en bred forståelse av utviklingen av og interaksjonen mellom komplekse tekniske systemer. Man får også en god forståelse av alle tilgrensende fagområder, noe som gir en sterk tverrfaglig kompetanse. Man lærer også mye om den komplette designprosessen, lederskapet og metodikken som kreves i et stort ingeniørprosjekt.


Markedssjef

Markedssjefen har ansvar for utvikling og oppfølging av
Revolve NTNUs markedsføringsplan, både ut mot næringslivet og innad på NTNU. Markedssjefen er også gruppeleder for markedsgruppen. Markedsgruppen er ansvarlig for sponsorarbeid, samarbeidsavtaler og oppfølging, markedsføring og offentlige relasjoner, dette inkluderer webside og profilering på sosiale medier. Gruppen planlegger og gjennomfører vår årlige karrieredag RevolveDagen og den offisielle avdukingen av racerbilen. På konkurransene er markedsgruppen ansvarlig for Business Presentation.

Det som gjør marked til en spennende gruppe å være en del av, er at markedsgruppen er den gruppen som har størst kreativt potensial. Her setter kun fantasien grenser. En markedssjef burde være strukturert og ha gode kommunikasjonsevner, da Revolve NTNU har etablert et tett samarbeid med næringslivet som krever god oppfølging. Dessuten burde markedssjefen like å bruke sine kreative sider.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til Markedssjef
Team 2019, Erik Brettingen Johansen, på e-post erik.johansen@revolve.no  


Økonomisjef

Økonomisjef skal ha oversikt og kontroll over organisasjonens økonomi. Personen har ansvar for føring av regnskapet, rapportering av vår økonomisk aktivitet og sikrer at vi følger lover og regler ved kjøp av deler og materialer. Som økonomisjef jobber man tett sammen med gruppeledere fra begge bilene, både den elektriske og den autonome, for å utvikle og følge opp budsjettet. Stillingen gir også frihet til å engasjere seg i andre deler av prosjektet etter hva du selv ønsker. Det kreves en strukturert person som er klar for ansvaret for økonomistyringen og samtidig er initiativrik og ikke er redd for å utfordre seg med nye oppgaver. Nytt for det kommende året er at vi ønsker å danne en økonomi og næringsliv-gruppe, der økonomisjef vil være gruppeleder og ha personalansvar. Dette vil gi god kontakt med store selskaper i Norge og utlandet, i forbindelse med næringslivskontakt, sponsorsamarbeid og større arrangementer. 

I Revolve NTNU er vi så heldige å få bruke Xledger, et avansert regnskapsføringsprogram utviklet i Norge. Du vil få all nødvendig opplæring sammen med forrige økonomisjef og profesjonell hjelp fra våre samarbeidspartnere. Dette er en gyllen mulighet til å lære seg et markedsledende system få andre får kjennskap til i løpet av studiet!

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt, så kan vi ta en uforpliktende prat om Revolve og stillingen. Spørsmål kan sendes til Økonomisjef Team 2019, Helge Bergo, på e-post helge.bergo@revolve.no 

Søknadsskjema

Marker de postene du ønsker å søke til. Søknaden burde innehold litt om deg selv, hva som motiverer deg, hvorfor du søker den spesifikke stillingen og hva som gjør deg til en god kandidat. Om du søker flere stillinger, gjerne ranger disse etter prioritet. Legg ved et bilde av deg selv i søknaden. Det er også mulig å legge ved CV eller attester, om dette er ønskelig. Det er ingen krav om forkunnskaper og det er åpent å søke for alle uansett årstrinn. Sjekk FAQ for å finne svar på de mest stilte spørsmålene angående opptak og medlemskap.

Navn

Telefon

E-post

Studieretning

Årstrinn


Styret

ProsjektlederNestlederTeknisk Leder ElektriskTeknisk Leder MekaniskTeknisk Leder DriverlessMarkedssjefØkonomisjef

Søknad

Eventuelle vedlegg (maks 10 MB)

Bekreft at du ikke er en robot:


Om du ikke mottar bekreftelsemail etter du har sendt søknaden, ta kontakt, helge.bergo@revolve.no.