Revolve utfordrer deg!

Revolve NTNU er en studentdrevet organisasjon som fremmer innovasjon i verdensklasse, teamarbeid og ikke minst et miljø der teori blir til praksis. Vi deltar i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter – «Formula Student» – med over 114 universiteter fra 38 land. På 8 måneder bygger vi som et team en racerbil som står på startstreken i flere konkurranser i løpet av den påfølgende sommeren. Du får en unik erfaring og fantastisk opplevelse som medlem av Revolve NTNU.

Velkommen til infomøte 2. mai kl 12:15 i S1. Se vårt Facebook-event for deltagelse og informasjon.
Søknadsfristen er 6. mai kl. 23:59.

Gruppelederene for Revolve NTNU Team 2019 vil etter intervjurunde og opptak begynne å planlegge de tekniske løsningene for det neste prosjektåret. Som gruppeleder får du mulighet til å være med på Formula Student-konkurranser i sommer og få opplæring av årets gruppeledere.

Det er mulig å få 15 studiepoeng for vervet i Revolve NTNU, gjennom to fag som går på høsten og våren. Avhengig av studieretning kan disse fagene godkjennes som enten tekniske fag eller komplementæremner.

Under finnes det beskrivelser av stillingene som er utlyst, samt søknadsskjema for å søke på disse.

Tar du utfordringen?

Spørsmål? Send en e-post til karoline.halvorsen@revolve.no

Marked

Markedssjef
Markedssjefen har ansvar for utvikling og oppfølging av Revolve NTNUs markedsføringsplan, både ut mot næringslivet og innad på NTNU. Markedssjefen er også gruppeleder for markedsgruppen. Markedsgruppen er ansvarlig for sponsorarbeid, samarbeidsavtaler og oppfølging, markedsføring og offentlige relasjoner, dette inkluderer webside og profilering på sosiale medier. Gruppen planlegger og gjennomfører vår årlige karrieredag RevolveDagen og den offisielle avdukingen av racerbilen. På konkurransene er markedsgruppen ansvarlig for Business Presentation. Det som gjør marked til en spennende gruppe å være en del av, er at markedsgruppen er den gruppen som har størst kreativt potensial. Her setter kun fantasien grenser. En markedssjef burde være strukturert og ha gode kommunikasjonsevner, da Revolve NTNU har etablert et tett samarbeid med næringslivet som krever god oppfølging. Dessuten burde markedssjefen like å bruke sine kreative sider.

Kontakt for mer info: aida.angell@revolve.no

Næringslivskontakt
Å ha gode forbindelser til næringslivet er essensielt for prosjektet. Som næringslivskontakt for Team 2019 vil du jobbe tett sammen med markedssjefen og resten av markedsgruppen for å markedsføre Revolve NTNU på best mulig måte til studenter og bedrifter. Du vil være bindeleddet mellom Revolve og sponsorer og jobbe med å utarbeide nye avtaler, samt opprettholde god kommunikasjon med våre eksisterende samarbeidspartnere. Gjennom deltagelse i forhandlinger med ledelsen i store selskaper får du mye god erfaring i både kommunikasjon med næringslivet og utarbeiding av kontrakter. Vi ønsker at du som søker stillingen som næringslivskontakt har gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Kontakt for mer info: aida.angell@revolve.no

Filmansvarlig

I Revolve skapes det utrolig mye kule filmer og klipp, og vi søker en filmansvarlig for Team 2019. Du vil få ansvar for film og foto på konkurransene i Tyskland og Ungarn i sommer, og få hovedansvaret for å produsere after-movie til disse. Du vil dessuten være en del av markedsgruppen, og bistå med deres jobb når det er hensiktsmessig. Her vil du bidra på oppgaver som PR, dokumentasjon av eventer og livet i Revolve, og du vil være delansvarlig for Revolve-magasinet, som kommer ut to ganger i året.

Det er ønskelig med litt erfaring innen filmredigering fra før, men dette er ingen nødvendighet. Alt som kreves er engasjement!

Kontakt for mer info: aida.angell@revolve.no 

Assisterende økonomisjef
Som assisterende økonomisjef vil du sammen med økonomiansvarlig være med på å holde styr/oversikt over Revolves økonomi.  Du vil ha varierte arbeidsoppgaver, der hovedoppgavene vil være regnskapsføring, budsjettering og økonomistyring. Stillingen er ny i år og det resulterer i at du kan være med på å definere mange av oppgavene og ansvaret selv. Revolve har et samarbeid med BDO, et regnskap- og revisjonsselskap, som hjelper oss med å kontinuerlig utvikle de økonomiske systemene og prosedyrene.

Vi forventer ingen forkunnskaper, men du må være motivert for å lære, samt være klar for utfordringen. Du kan forvente å lære mye om økonomistyring og samarbeid!

Kontakt for mer info: mons.mathiesen@revolve.no

 

Mekanisk

Monocoque

Gruppeleder

Monocoque-gruppen planlegger, designer og produserer en fullverdig monocoque i komposittmateriale. Monocoquen er bilens hovedstruktur, og denne gruppen er dermed også ansvarlig for integrasjon av alle de andre systemene som enten skal inn i eller festes på monocoquen. Av denne grunn må gruppen ha god kommunikasjon med alle de andre systemene på bilen. Ansvarsområder i denne gruppen innebærer blant annet analyser og tester av komposittstrukturer, layup og sandwichstruktur i monocoque, lokale forsterkninger (inserts) i monocoquen, krasjstrukturen til bilen og rollhoops. Gruppen reiser ned til Kongsberg og produserer selv monocoquen, noe som gir en helt unik erfaring med produksjon av en avansert karbonfiber-struktur. Etter fullendt år vil medlemmene sitte på kunnskap og erfaring med karbonfiber som få andre i Norge har. Som gruppeleder for monocoque tilegner du deg kunnskap innenfor kompositt-teori, CAD og FEA, kompositt-produksjon, produksjonsplanlegging og teamarbeid.

Kontakt for mer info: eirik.bodsberg@revolve.no 

Structural Composites

Revolve bygger en karbonfiber-monocoque (chassis), som stiller høye krav til styrke og stivhet. Som ansvarlig for “Structural Composites” vil du bygge opp en realistisk modell av bilens monocoque i Abaqus, og undersøke hvordan forskjellige layup og kjernetykkelser på bilen påvirker bilens stivhet. Du har også ansvar for å gjennomføre tester, for å bevise styrken til de forskjellige sandwichstrukturene rundt på bilen. Denne rollen gir en dyp forståelse for monocoquens oppbygning, laminat-teori og gir en unik mulighet til å få utført mange materialtester som beviser utregninger og tester modellen.

Du er også ansvarlig for å fylle ut et “structural equivalency spreadsheet” (SES) og levere dette innen en frist gitt av konkurransene vil skal delta i til sommeren. SES’en skal bevise at monocoques styrke er tilstrekkelig i forhold til kravene som stilles.

Kontakt for mer info: eirik.bodsberg@revolve.no 

CAD-Ansvarlig

Som CAD-ansvarlig vil du ha en unik mulighet til å jobbe med alle systemene som utgjør en racerbil. Du vil være ansvarlig for integrasjon av alle systemer i monocoque, jobbe med og se over teamets design, se til at alt er mulig å produsere, og at delene passer sammen slik de skal. Du får altså muligheten til å jobbe med alle på hele teamet, og følge opp hvordan systemene tar form både innenfor og utenfor monocoquen. Som CAD-ansvarlig vil du også ha muligheten til å designe egne systemer, tilegne deg en unik kunnskap innenfor CAD, design, integrering av systemer og hvordan en racerbil og et racingteam er bygget opp.

Kontakt for mer info: eirik.bodsberg@revolve.no 

Aerodynamics

Gruppeleder

For å øke marktrykket på dekkene, og dermed bilens grep, utnytter vi luftstrømmene rundt bilen til å produsere “downforce”. Aerodynamikkgruppen har ansvaret for å designe og bygge en fullverdig vingepakke som maksimerer downforce, med så lav som mulig vekt og drag. Vingepakken designes ved iterativ bruk av avanserte CFD-simuleringer, og analysering av resultatene. Kritiske systemer som el-motorer, invertere og batteripakken må holde seg innenfor spesifikke temperaturområder for å prestere sitt ytterste. Aerodynamikkgruppen har også ansvar for å designe et stabilt kjølesystem, som utnytter luften styrt av vingepakken til å holde systemenes temperatur ideell. Som gruppeleder vil du kunne bidra både i CFD-analysene, designet og produksjonen av både vingepakken og kjølesystemet. Dette gir deg muligheten til å bygge en god forståelse over hele det aerodynamiske systemet. I denne gruppen vil medlemmene også produsere alle delene selv, i karbonfiber. Dette gir gruppen og deg som gruppeleder en unik erfaring med komposittmateriale som svært få studenter har.

Kontakt for mer info: eirik.bodsberg@revolve.no 

Suspension & Drivetrain

Gruppeleder

Suspension & Drivetrain har ansvar for det strukturelle på bilens hjuloppheng. Hjulopphenget strekker seg fra dekket til chassis på bilen, og inneholder komplekse systemer som felger, styring, bremser, girboks, elektriske motorer, hjulopphengsgeometri og mer. Hjulopphenget har et veldig begrenset designspace, som gjør at man må finne smarte løsninger for hvordan det pakkes inne i felgen. I tillegg til liten plass, stilles det store krav til stivhet og lav vekt, som gjør at gruppen må jobbe samlet for å oppnå et stabilt, lett og responsivt hjuloppheng. Gruppen gjør avanserte finite element analyser, og bruker noe av det mest avanserte software som finnes for å optimalisere geometrier, og oppnå høye stivhet til vekt forhold. Gruppen har også ansvar for design av bilens girbokser, en i hvert hjul, og integrasjon av hjulmonterte elektriske motorer. Som gruppeleder for Suspension & Drivetrain får du god innsikt i CAD (Solidworks), FEA (Abaqus) og design av avanserte mekaniske systemer. Man har mulighet til å velge seg ut systemer som man kan designe ved siden av stilling som gruppeleder, som vil i enda større grad gi innsikt i designprosessen.   

Kontakt for mer info: eirik.bodsberg@revolve.no 

 

Elektrisk

Embedded Electronics

Gruppeleder

En elektrisk racerbil er det nærmeste man kommer en datamaskin på hjul. Elektronikkgruppen er ansvarlig for sensorer, elektroniske moduler, datainnhenting og kommunikasjon mellom de forskjellige modulene. For å lage en racerbil i toppklassen må man kunne utnytte all data man kan innhente om bilens tilstand, behandle denne og bruke denne for eksempel for å optimalisere energiforbruk gjennom Torque Vectoring-algoritmen som brukes på bilen. I tillegg brukes elektronikken i bilen til å overvåke at bilen er i forsvarlig kjøretilstand, noe som stiller strenge krav til design for å ivareta sikkerheten til sjåføren. Gruppen jobber altså med å utvikle avansert og robust elektronikk slik at alle systemene som er på bilen fungerer i det krevende miljøet de befinner seg i, i tillegg til den innvevde programvaren på kortene som må fungere i sanntid.

Etter et år som gruppeleder for elektronikkgruppen kommer du til å ha kompetanse innenfor avansert digital og analog kretsteknikk, utvikling av krets- og PCB-design i det profesjonelle designprogrammet Altium, produksjon av kretskort og implementasjon av disse på bil.

Kontakt for mer info: odin.severinsen@revolve.no 

Software

Gruppeleder

For å kunne perfeksjonere bilens ytelse og overvåke kritiske systemer på bilen, har Revolve utviklet sin egen programvare for å analysere data som blir mottatt gjennom telemetrien. Programmet er essensielt for å kunne analysere bilens tilstand i tidligere løp som et hjelpemiddel ved feilsøking og for å iterere videre på et design til et system, både elektrisk og mekanisk. Det er også flittig brukt for å gi feedback til sjåføren under løp om problemer oppstår. Det blir denne gruppens ansvar å videreutvikle programvaren med ny funksjonalitet. Dette vil innebære å utvikle plugins for å møte andre gruppers behov for datafremstilling, både for Electronic Vehicle (EV) og for Driverless Vehicle (DV). I tillegg til dette har software-gruppen ansvaret for vedlikehold og utvikling av Revolves servere.

Som gruppeleder for software blir man eksponert for serverdrifting og programvareutvikling i ulike språk, men også muligheten til å påvirke retningen Software skal gå.

Kontakt for mer info: odin.severinsen@revolve.no 

Accumulator & Housing

Gruppeleder

Gruppeleder Accumulator & Housing har ansvaret for gruppen som produserer batteripakken, bilens energikilde. Dette er det mest essensielle systemet på bilen, og består av selve battericellene, elektroniske overvåkningssystemer i tillegg til den tilhørende laderen. Det å dimensjonere batteripakken riktig for å holde vekten til et minimum og samtidig ha nok energi til å krysse målstreken uten å spare på kruttet, er essensielt for å oppnå toppresultater i Formula Student-konkurransen. Denne gruppen har også ansvaret for casinger for både akkumulator og motorkontrollerne, som er de mest avanserte elektroniske systemene på bilen. Begge casinger er preget av et begrenset designspace som må utnyttes optimalt gjennom sikre, brukervennlige og kvalitetspregede løsninger. Spesielt akkumulatorcasingen er krevende å designe ettersom det er mange strenge reguleringer i regelverket som man må forholde seg til. I tillegg må begge system forhold seg til det mangfoldet av systemer som interagerer med casingene, og det kreves derfor mye samarbeid og innsikt på tvers av grupper i Revolve og fagdisipliner for å få til et best mulig resultat.

Som gruppeleder for Accumulator & Housing kommer man til å få innsikt i alt fra cellekjemi og kretskortdesign til komposittproduksjon og grunnleggende mekanikk, med andre ord sitter man igjen med stor grad av tverrfaglighet.

Kontakt for mer info: odin.severinsen@revolve.no 

 

Driverless

Perception & Navigation

Gruppeleder

En autonom bil må kunne kartlegge og forstå sine omgivelser for å navigere seg gjennom et ukjent terreng. En autonom racerbil må kunne gjøre dette på en ekstremt hurtig og effektiv måte for å kunne kjøre så raskt som mulig. Perception & Navigation tar i bruk det nyeste innen sensorteknologi for å detektere og klassifisere omverdenen, i tillegg til å bruke metoder innen maskinlæring for å kunne definere banen. For å kunne bruke denne dataen er det nødvendig å kontinuerlig lokalisere bilens posisjon samtidig som banen oppdateres, noe kontrollgruppen er avhengig av, i tillegg til å visualisere de autonome systemene slik at det hele tiden er mulig å se hvilke valg bilen tar. Denne gruppen vil kunne videreutvikle årets systemer, men har også mulighet til å se på andre alternative metoder innenfor datasyn, maskinlæring og autonomi generelt. Gruppeleder for Perception & Navigation vil få en dyp teknisk innsikt i det autonome systemet på bilen, og vil selv kunne være med på å egenutvikle de nødvendige funksjonene som systemet krever. Du vil som gruppeleder ha ansvaret for å binde de ulike ansvarsområdene sammen slik at systemet helhetlig fungerer optimalt, og med flere gruppemedlemmer vil du få god erfaring i ledelse av et team med høy teknisk kompetanse.

Kontakt for mer info: anders.fagerli@revolve.no 

Hardware

Gruppeleder

Hardware-gruppen på Driverless er ansvarlige for alle endringer på bilen som må til for at den skal fungere som en autonom bil. Dette innebærer design og produksjon av de nødvendige aktuatorene for styring og bremsing, samt kretskort som binder det autonome systemet til det elektriske. Denne gruppen har hovedansvaret for de eksisterende elektriske og mekaniske systemene på bilen og videreutvikling og vedlikehold av disse. Som gruppeleder på Hardware har du en unik mulighet til å lære deg hva som skal til for å bygge en elektrisk firehjulsdrevet racerbil, i tillegg til det som kreves for å gjøre den autonom. Du vil fra starten av være med på planlegging av neste års endringer og hvordan disse skal utføres, og vil sammen med resten av Driverless-ledelsen påvirke hele prosjektet for Team 2019.

Kontakt for mer info: anders.fagerli@revolve.no 

Driverless & Mekanisk

Vehicle Dynamics & Control Systems

Gruppeleder

Vehicle Dynamics & Control Systems er en ny gruppe som utnytter samarbeidet mellom prosjektene som bygger elektrisk og førerløs racerbil, og består av medlemmer fra både Electric Vehicle og Driverless Vehicle. Gruppen har ansvar for hvordan krefter påvirker bilen og kontrollsystemene for både den elektriske racerbilen og den autonome racerbilen Revolve bygger. For at en racerbil skal kjøre optimalt må vi ha kontroll på alle krefter den utsettes for. Dette gjøres ved å estimere bilens tilstander til enhver tid, der sensordata kombineres for å gi estimater på de ulike kreftene. Med estimater på kreftene kan man beregne hvor mye kapasitet man har på hvert hjul og slik lage kontrollsystemer for individuell allokering av torque til hvert hjul, og traction control.

På den elektriske racerbilen har gruppen ansvar for deisign av bilens hjulopphengsgeometri og dempersystem, som skal utnytte dekkets egenskaper, og best mulig fordele kreftene bilen blir utsatt for på alle fire hjulene.

Hvilken rute den autonome bilen skal følge er avhengig av alle krefter den er utsatt for, og for å kunne planlegge den mest optimale ruten brukes det metoder innenfor prosesskontroll. Når ruten er planlagt, gjenstår det for bilen å følge denne så godt som mulig ved å regulere både hastighet og styreposisjon slik at bilen kan kjøre så fort som mulig.

Som gruppeleder for Vehicle Dynamics & Control Systems kommer du til å få en stor teoretisk tyngde, der du kommer til å jobbe med et av de overnevnte arbeidsområdene. Du vil få oversikt over viktige kontrollsystemer på bilene, vehicle dynamics teori, hvordan den autonome bilen planlegger og gjennomfører banen sin og hvordan krefter påvirker bilene. Du får en viktig jobb med å hjelpe gruppemedlemmene å spille hverandre gode, og sørge for et godt samarbeid innad i gruppen, og med andre grupper.

Kontakt for mer info: anders.fagerli@revolve.no 

Vehicle Dynamics

Som ansvarlig for vehicle dynamics vil du jobbe med dekkenes interaksjon med asfalten. I Formula Student er akselerasjon ekstremt viktig, og alle kreftene som akselererer bilen blir overført gjennom 4 små kontaktområder mellom dekk og asfalt. For å maksimere bilens grep må man utnytte dekkenes egenskaper best mulig ved å kontrollere dekkets bevegelse i forhold til asfalten og chassis på bilen. Du vil bruke dekkmodeller til å forstå dekkets egenskaper, for så å designe hjulopphengskinematikken slik at dekket opererer optimalt i de forskjellige scenariene på banene vi kjører på. Alle 4 dekkene vil aldri kunne være i optimal posisjon i alle scenarioer, slik at gode avveininger og godt begrunnede kompromisser er viktig for å få en raskest mulig bil. Som ansvarlig for Vehicle Dynamics vil du ha stor innflytelse på bilens yteevne, og vil ha stor frihet til valg arbeidsmetode, der man kan anvende både teori, sensordata fra tidligere biler og optimering for å designe hjulopphenget. Du vil også jobbe med å bygge opp modell av bilen i Simulink, estimere parametre på bilen og simulere hvordan endringer på bilen vil påvirke rundetider i avanserte simuleringsprogram.

Du vil få en god forståelse for hvordan hvordan krefter genereres i dekkene, påvirkning av lastoverføring, kinematikk og dynamikk, matematisk modellering, programmering og simulering. En viktig del av året som ansvarlig for Vehicle Dynamics er sommeren, der vi tester bilen og tuner hjulopphenget for å nå bilens fulle potensial.

Det er også mulig å skrive prosjekt- og masteroppgave på Vehicle dynamics.

Kontakt for mer info: eirik.bodsberg@revolve.no 

Torque Vectoring

Revolve bygger en 4-hjulsdrevet elektrisk racerbil, der hver motor kan styres individuelt. Det gir oss muligheten til å individuelt allokere Torque til hvert enkelt hjul, og slik alltid ligge på grensen av tilgjengelig grep. Som ansvarlig for Torque Vectoring, skal du fortsette på et program som, basert på sensor input fra sjåfør og bil, estimerer bilens tilgjengelige grep og styrer bilens akselerasjon og yaw moment ved allokering av torque. Torque Vectoring er en av de områdene med størst potensiale for å hente verdifull rundetid, og for å virkelig utnytte 4-hjulsdrift. Programmet skrives i Simulink og testes kontinuerlig gjennom året i en avansert simulering av bilen. Som ansvarlig for Torque Vectoring får du mulighet til å tilegne deg kunnskap innenfor quadratic programming, regulering, matematisk modellering, vehicle dynamics og parameter estimering.

Du vil også ha ansvar for kontrollsystemer for traction control, power limiting og launch control. En viktig del av året som ansvarlig for Torque Vectoring er sommeren, der vi tester bilen, torque vectoring og kontrollsystemene, samt tuner dette for å nå bilens potensial.

Det er også mulig å skrive prosjekt- og masteroppgave på torque vectoring.

Kontakt for mer info: eirik.bodsberg@revolve.no 

Søknadsskjema

Kryss av for stillingen(e) du kunne tenke deg å søke. Vi oppfordrer deg gjerne til å søke flere stillinger! Søknaden din bør inneholde litt om deg selv, hva som motiverer deg for å søke og hva som gjør deg til en god kandidat. Skriv kort, men godt. Søknaden teller som en del av ditt kandidatur. Last gjerne opp et bilde av deg selv. Det er mulig å legge til vedlegg som f.eks CV om du ønsker det. Det kreves ingen forkunnskaper for stillingene og de er åpne for alle linjer og årstrinn. Se svar på ofte stilte spørsmål om opptak og medlemskap.Navn

Telefon

E-post

Studieretning

Årstrinn

Gruppeleder

MarkedMonocoqueAerodynamicsSuspension & DrivetrainEmbedded ElectronicsSoftwareAccumulator & HousingPerception & NavigationHardwareVehicle Dynamics & Control Systems

Annet

NæringslivskontaktFilmansvarligAssisterende økonomisjefStructural CompositesCAD-AnsvarligVehicle DynamicsTorque VectoringProsjekt- og masteroppgaveAnnet

Søknad

(Hvem er du? Hva motiverer deg til å søke? Hva gjør deg til en god kandidat?)

Eventuelle vedlegg (maks 10 MB)

For å vise at du ikke er en robot, vennligst svar på følgende spørsmål: